شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

پرسنل و اعضا

معرفی پرسنل، اعضا و کارمندان شرکت سریر سلامت مهام نمایندگی تموس در آلمان

اطلاعات مهشید معینی
  • 1399/05/29

اطلاعات مهشید معینی

سرکار خانم مهشید معینی از اعضای موسس و مدیرعامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران می‌باشد.