شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

سوالات متداول

صفحه نخست سوالات متداول

1- ارزیابی هدفمند، ارزشیابی و دادن اعتبار به کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی 2- شناسایی نقاط قابل بهبود در فرایندهای سازمان 3- ارتقای کیفیت خدمات و تضمین ارائه طیف کاملی از خدمات مراقبتی

تمام فرایند اعتباربخشی بین 4 تا 12 ماه زمان می برد که به سرعت فرایند خودارزیابی انجام شده توسط متقاضی که به صورت اختصاصی و از طریق ابزار آنلاین طراحی شده بستگی دارد.

این مدرک به مدت سه سال و تا پیش از آغاز فرایند ارزیابی مجدد معتبر است.

هزینه اعتباربخشی به طور متوسط به ازای تعداد بیماران مرکز، خدمات ارائه شده و تعداد روزهای ارزیابی محاسبه و در زمان ارائه گواهینامه پرداخت می شود. علاوه بر آن، مبالغ مستمری به صورت سالیانه در نظر گرفته شده است که در پایان سال اول و دوم پرداخت می شوند. هزینه های مستقیم برای ارزیابان (مخارج سفر و بازدید میدانی) به صورت جداگانه فاکتور خواهند شد.

این فرایند بسیار ساده و جامع است و با تماس با نمایندگان تموس، ارسال ایمیل و یا بازدید از سایت تموس و ثبت نام در آن آغاز می شود. پس از ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی و محرمانه ای برای شما ایجاد می شود تا به قسمت چارت اطلاعات تموس (TIC) دسترسی داشته باشید. پس از تکمیل چارت اطلاعات تموس، اطلاعات هزینه ای و مدت زمان فرایند اعتباربخشی برای شما ارسال خواهد شد. در نهایت نیز پس از تائید درخواست و آغاز استقرار استانداردهای ارائه شده، زمانی جهت انجام بازدید میدانی و ارائه گزارش نهایی ارزیابی تعیین خواهد شد.

Temos accreditation is valid for three years at which time the re-accreditation process is started