شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09057072172

اهمیت تجربه بیمار در صنعت بهداشت و درمان

تجربه بیمار به شکل سنتی از بین رفته است. در حال حاضر بیماران سه روش متفاوت را می توانند تجربه کنند:

تجربه مشتری

تجربه بیمار به شکل سنتی از بین رفته است. در حال حاضر بیماران سه روش متفاوت را می توانند تجربه کنند:

روش سنتی دیدار چهره به چهره بین پزشک و بیمار؛

امکان شرکت در یک جلسه مجازی و

امکان حضور در یک جلسه همراه با ماسک و محافظت شده بین بیمار و ارائه دهنده خدمات درمانی.

این سه تجربه مجزا از بیماران موجب شده است که ارائه دهندگان خدمات درمانی ملزم شوند برای پاسخگوئی به موارد زیر خود را آماده سازند: 

  • تحصیلات: با نشان دادن اینکه تجربیات جدیدی برای آنها به وجود می آورد ، ترس را در بین بیماران کاهش دهید.
  • آموزش: به ارائه دهندگان و بیماران نحوه حرکت در تعاملات مجازی و همچنین قوانین جدید حضوری را بیاموزید.
  • تعهد: تعهد سازمان خود را در زمینه ایمنی و مدیریت ریسک بیمار نشان دهید.

اگر نقشه سفر بیمار و تجربه یکپارچه بیمار را به روز نکرده اید، حال زمان آن فرا رسیده است.

با ما همراه باشید.

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران