شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431

بازخورد یک مرکز درمانی از استقرار استانداردهای تموس

رضایتمندی مشتریان برای تمام سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد و این مسئله برای یک سازمان اعتباربخشی که هدف والای بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان را دنبال می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیمارستان آنالیا در آناتولی به عنوان نخستین مرکز درمانی در کشور ترکیه موفق گردید الزامات استاندارد ایمنی در شرایط کرونا را پیاده کرده و گواهینامه “Certificate of Compliance: COVID-19 Safe"  را دریافت نماید. هدف از کسب این گواهینامه، کاهش خطر سرایت بیماری های مسری و حفظ ایمنی بیماران و کارکنان می باشد. 

بیمارستان آنالیا به عنوان یک بیمارستان بزرگ و تخصصی در ترکیه از سال 2010 جزو مراکز درمانی فعال در استقرار استانداردهای تموس در ترکیه است و در حال حاضر جدیدترین گواهینامه تموس با عنوان ایمنی در شرایط کرونا را نیز دریافت نموده است. 

در این قسمت می توانید بازخورد یکی از مدیران این بیمارستان که یک مرکز درمانی بسیار معتبر و موفق در آسیا می باشد را ملاحظه بفرمایید. 

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران