شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09057072172

آیا با هزینه کیفیت در صنعت گردشگری سلامت آشنا هستید؟

شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان در تمام کسب و کارها و به ویژه در صنعت بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که یکی از راه های ایجاد تمایز در بازار رقابتی به طور کلی و به طور خاص در صنعت گردشگری سلامت می باشد.

هزینه کیفیت در گردشگری سلامت 

یکی از دلایل اهمیت نقش کیفیت در تمام صنایع این است که سازمان ها به هزینه های بالای ناشی از کیفیت پائین ارائه خدمات پی برده اند. کیفیت بر تمام ابعاد سازمان تاثیرگذار است، تمام فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی سازمان را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین اثرات بالقوه ای بر هزینه های تحمیلی بر سازمان خواهد داشت. یکی از آشکارترین نتایج ناشی از کیفیت پائین ارائه خدمت وجود مشتری ناراضی است که در نهایت به از دست دادن بازار رقابت منجر خواهد شد. 

به طور کلی دو دسته هزینه کیفیت را می توان برای سازمان برشمرد: 

* هزینه های کنترل کیفیت: 

- هزینه های پیشگیری

- هزینه های ارزیابی

 

* هزینه های شکست ناشی از کیفیت پائین: 

- هزینه های ناشی از نواقص داخلی

- هزینه های ناشی از شکست های خارجی سازمان در بازار 

یکی از بهترین استراتژی ها به منظور بازگشت سریع سرمایه، ایجاد مزیت رقابتی در بازار است و بهترین تاکتیک استقرار استانداردهای اعتباربخشی در سازمان می باشد؛ چرا که همزمان با پیاده سازی استانداردها و شناخت فرآیندها و حرکت در مسیر بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار می توان از بروز هزینه های تحمیلی ناشی از کیفیت پائین خدمات و بروز نارضایتی در مشتریان جلوگیری کرد. 

یکی از ابزارهای دیگر جهت ایجاد مزیت رقابتی و توجه به هزینه های کیفیت شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان است. 

 

نیازها و انتظارات مشتریان، یکی از مهم ترین راه ها برای ایجاد مزیت رقابتی 

مدیران پیشرو در صنعت افرادی هستند که همواره به دنبال  فرصت هایی به منظور ایجاد تفاوت در سازمان خود در مقایسه با رقبا هستند و یکی از مهم ترین این راهکارها، شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان است. از مهم ترین نیازها و انتظارات مشتریان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

دریافت بهترین نتایج بالینی و غیر بالینی

ارتقای تجربه بیمار در تمام فرآیند ها

دریافت درمان در محیطی ایمن، امن، ارزشمند و دارای نشان اعتباربخشی معتبر

تضمین طیف کاملی از مراقبت از نخستین لحظه ورود تا پیگیری پس از ترخیص 

 

نتیجه گیری:

بهبود مستمر کیفیت خدمات که از شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان ناشی می شود و بر اساس شناخت کافی نسبت به کلیات سازمان و فعالیت ها و هزینه هایی که برای ارتقای فرآیندهای کاری صرف می شود، سازمان را به اهدافی مانند اثربخشی (به معنای انجام کار صحیح) و کارایی (به معنای انجام صحیح کار) می رساند که در مدت زمان کوتاهی باعث بازگشت سرمایه می شود. رسیدن به این اهداف را می توان به روش علمی و با استناد به استانداردهای معتبر بین المللی تسهیل نمود. این مسئله به ویژه در بازار بین المللی و گردشگری سلامت بسیار کلیدی است. 

 

مراجع:


  • سایت سریرسلامت

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران