شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

رشد تعداد متقاضیان گواهینامه تموس با موضوع ایمنی در کرونا "temos covid 19 safe certification "

با توجه به شرایط جهانی و وجود تقاضای فراوان جهت تامین نیازهای درمانی بیماران مبتلا به کوید 19 و ضرورت رعایت اصول و استانداردهای لازم در این خصوص، کارشناسان و ارزیابان شرکت تموس آلمان را بر آن داشت تا استاندارد مشخصی را با این موضوع تدوین کنند و در حال حاضر فایل استاندارد به صورت رایگان می تواند در اختیار متقاضیان در سراسر جهان قرارگیرد.

افزایش تقاضا برای دریافت گواهینامه تموس در زمینه ایمنی در بحران کرونا

به فاصله شش ماه از ابلاغ استاندارد تموس با موضوع ایمنی در بحران کرونا متقاضیان بسیاری در سرتاسر جهان فایل استاندارد را درخواست کرده و در حال حاضر در تلاش جهت پیاده سازی استانداردها می باشند. چندین مرکز درمانی نیز پس از استقرار استانداردها موفق به کسب گواهینامه ایمنی در بحران کرونا "temos covid 19 safe" شدند. 

کسب مزیت رقابتی در شرایط بحران

مراکز درمانی موفق در سطح جهان مراکزی هستند که به صورت راهبردی نسبت به شرایط و موقعیت های درونی و بیرونی سازمان خود اندیشیده و به صورت مستمر به تغییرات محیطی پاسخ مناسب می دهند. یکی از بهترین راهبردها در شرایط بحران کسب آمادگی برای مقابله با شرایط بحرانی است، در این ارتباط افزایش آگاهی کارکنان و استقرار استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند در بلند مدت به اعتبار مرکز بیفزاید بلکه باعث ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر در مراحعین به مرکز خواهد شد. 

پس از کسب گواهینامه ایمنی در شرایط کرونا توسط مراکز درمانی معتبری در کشورهای یونان و عربستان سعودی، به تازگی بیمارسنان های زنجیره ای آنالیا نیز که دارای شش بیمارستان در کشور ترکیه می باشد موفق به کسب این گواهینامه شده است. 

با ما همراه باشید تا با داستان چگونگی سرمایه گذاری بیمارستان زنجیره ای آنالیا بر اعتباربخشی بین المللی و کسب گواهینامه معتبر به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای رویارویی با چالش همه گیری ویروس کرونا و ایجاد آمادگی برای آینده اشنا شوید. 

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران