شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

نکات برتر تموس

این شرکت نخستین سازمان اعتباربخشی بین المللی در آلمان و دارنده نشان تائید ایسکوا است.

شرکت اعتباربخشی تموس به عنوان اولین و تنها شرکت اعتباربخشی تدوین کننده استانداردهای مدیریت بیماران بین الملل در گردشگری سلامت می باشد و از مهم ترین نکات برتر این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نخستین سازمان اعتباربخشی بین المللی در آلمان و دارنده نشان تائید ایسکوا

نخستین سازمان اعتباربخشی در نظام سلامت که یک بخش را به موضوع «تاب آوری در نظام سلامت» اختصاص داده است. تاب آوری به معنی توجه به بیماران و توجه به محیط زیست است. تاب آوری از نظر مالی بسیار برای سازمان ها حیاتی می باشد. 

نخستین و تنها سازمان اعتباربخشی که به موضوع مدیریت بیماران بین الملل و گردشگری پزشکی می پردازد. 

نخستین سازمان اعتباربخشی بین المللی ارائه دهنده برنامه‌های تخصصی طراحی شده توسط کارشناسان خبره برای سازمان های دندانپزشکی، چشم پزشکی، بازتوانی و توانبخشی. 

نخستین سازمان اعتباربخشی برای توسعه برنامه اعتباربخشی برای سازمان های تسهیلگر در گردشگری پزشکی. 

نخستین سازمان اعتباربخشی در نظام سلامت که یک بخش مشخص را به «ابعاد قانونی در مدیریت بیماران بین المللی» اختصاص داده و به این مسئله هم از دید بیماران و همچنین مراکز درمانی توجه کرده و معتقد است مراکز درمانی از طریق آشنایی با حقوق و مفاهیم قانونی کار و پرهیز از خطرات احتمالی گام بزرگی در جذب بیماران بین الملل بر می دارند. 

نخستین و تنها سازمان اعتباربخشی در نظام سلامت با داشتن یک مشارکت انحصاری با شورای دیپلماتیک. از این مزیت برای ارتباط با سفارت خانه ها و شواراهای بین المللی استفاده می شود. خستین سازمان اعتباربخشی که توسط یک خانم، دکتر کلودیا میکا، موسس و مدیرعامل، و جمعی از کارشناسان خبره در کیفیت نظام سلامت اداره می شود. تیم تموس به سمت تعالی و نوآوری در حال حرکت است. 

نخستین سازمان اعتباربخشی در نظام سلامت با یک فصل مجزا تحت عنوان «مدیریت خون بیماران».

تیم تموس با تمرکز بر ایمنی بیمار و مدیریت خطر، نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده ایست.  

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران