شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شرکت در چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (19-17 مهرماه 98)

در چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی شرکت سریر سلامت مهام به عنوان نماینده تموس آلمان، خدمات تموس در زمینه اعتباربخشی، آموزش و مشاوره به فعالان صنعت گردشگری سلامت را معرفی نمود.

شرکت سریر سلامت مهام و مشارکت در چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

چهارمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در 19-17 مهرماه سال 98 در هتل هما برگزار گردید. در این برنامه شرکت سریر سلامت مهام با حضور در غرفه خود، شرکت تموس و خدمات اعتباربخشی، آموزش و مشاوره این شرکت را به حاضرین معرفی نمود.

 

presenting Temos in 4th international medical tourism in Islamic countries

 

مراجع:


  • سایت سریر سلامت

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران