شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

درباره سریر سلامت مهام

Temos مخفف: اعتماد ، درمان مؤثر و مراقبت بهینه است.

درباره سریر سلامت مهام

ما به عنوان دفتر منطقه ای تموس در ایران به مراکز درمانی که در گردشگری پزشکی فعال هستند کمک می کنیم تا از طریق سیستم مدیریت کیفیت خدمات خود را به بیماران بین المللی معرفی کنند.

Temos مخفف: اعتماد (Trust)، درمان مؤثر (Effective Medicine) و مراقبت بهینه (Optimized Services ) است.

 

 

 

مراجع:


  • سایت سریر سلامت مهام

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران