شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

آیا گواهینامه‌های بین المللی، بیمار بیشتری برای بیمارستان‌ها جذب خواهد کرد؟

دریافت گواهینامه بین المللی نیاز به تخصیص منابع مالی بسیاری دارد و بودجه سازمان بهداشتی درمانی معمولا محدود است. به طور کلی عوامل موثر بر جذب بیمار بین الملل را می توان در رهبری سازمان، اعتباربخشی و مدیریت کیفیت دانست. هرگونه لغرش و کوتاهی در هر یک از اجزای این فرمول می تواند تاثیر منفی بر روند جذب بیمار بین الملل داشته باشد.

آیا با دریافت گواهینامه اعتباربخشی، بیمار بیشتری جذب خواهید کرد؟ 

پاسخ به این سوال بسیار دشوار و چند بعدی است. این موضوع به عوامل بسیاری بستگی دارد. سوال دیگری که در پس این سوال مطرح می شود این است که آیا داشتن اعتباربخشی و اطلاع رسانی از طریق وبسایت، بیماران بیشتری را به سوی شما جذب خواهد کرد؟ اگر یک مرکز درمانی چیزی فراتر از آنچه بر روی وبسایت خود انجام می‌دهد، شانس بیشتری دارد اما این مسئله به تنهایی برای ایجاد انگیزه در بیماران کافی نیست. 

ارتباط بین اعتباربخشی و کیفیت مراقبت

مطالعات علمی، هیچ مستند یا دلیل اثبات شده ای دال بر اینکه اعتباربخشی عاملی انگیزاننده در تصمیم گیری بیماران در انتخاب ارائه دهنده خدمت است را نشان نمی‌دهد. هیچ گاه نمی توان ارتباط مستقیمی بین اعتباربخشی و بیماران بیشتر یافت. با این حال بین اعتباربخشی و کیفیت مراقبت ارتباط مستقیم وجود دارد، و بیماران قطعا به دنبال مراقبت بالینی عالی هستند.

 اعتباربخشی + رهبری= ارتقای کیفیت

مستندات محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد برنامه‌های اعتباربخشی فرآیند مراقبت را در مرکز درمانی ارتقاء می‌دهد. مستندات قابل ملاحظه ای وجود دارد که نشان می‌دهد برنامه‌های اعتباربخشی ستانده های بالینی را ارتقاء می‌دهد. با این ارتباط واضح بین اعتباربخشی و ستانده ها، آیا ارتباط مستقیمی بین ستانده های بالینی و افزایش حجم بیمار وجود دارد؟

 ارتباط بین اعتباربخشی، کیفیت مراقبت و بیماران

علاوه بر کارکنان و شرکت های بیمه ای، سه منبع عمومی مورد قبول منابع ارجاع یک فرد در سفر به قصد درمان وجود دارد: تسهیلگران گردشگری پزشکی، پزشکان یا افراد حرفه ای در حوزه درمان، و بیماران (گردشگران پزشکی).

آنچه تحقیقات به تاکید بر وجود ارتباط بین اعتباربخشی، ستانده ها و تعداد بیماران نشان می‌دهد عبارتند از:

تسهیلگران گردشگری پزشکی معمولا به اعتباربخشی ملی/ بین المللی به عنوان جایگزینی برای قضاوت در مورد کیفیت یک مرکز نگاه می‌کنند و ترجیح می دهند بیماران خود را به بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های معتبر اعتباربخشی ارجاع دهند.

در حقیقت، «اعتباربخشی بین المللی» و «کیفیت مراقبت» (برای مثال ستاده های جراحی، نسبت پرستار به بیمار) عوامل قابل ملاحظه و انگیزاننده ای است که تسهیلگران را تشویق می کند با مراکز درمانی دارای اعتباربخشی بین المللی قرارداد منعقد کنند. این مسئله ارتباط بین ستانده های بالینی و ارجاع بیماران را به تصویر می کشد. الگوهای ارجاع و فرآیندهای پزشکی پیچیده هستند. یک پزشک عمومی ممکن است یک بیمار را به دلایل حرفه ای و یا ارتباطات فردی، الزامات بیمه ای یا قراردادهایی که با بیمه ها دارد، و یا دلایل دیگر به پزشک متخصص ارجاع دهد. پزشکان دوست ندارند بیماران خود را به پزشکان، بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های غیر شایسته که مراقبت های خارج از چهارچوب استاندارد را ارائه می دهند ارجاع دهند. 

اعتباربخشی، تصمیم یک پزشک را مبنی بر تصمیم به ارجاع بیمار به خارج از کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتبار بخشی می تواند به عنوان یک عامل کاهش خطر برای بیمارانی که به دنبال درمان در خارج از کشور می باشند، به کمک آنها بیاید. 

اگر یک گردشگر پزشکی به دنبال بهترین متخصص در دنیا باشد، شهرت، دانش و تجربه یک پزشک خاص ممکن است ببش از هر گونه توجه به اعتباربخشی باشد. چنین متخصصی حتی ممکن است در یک بیمارستان یا کلینیک معتبر خدمات ارائه نکند.

گردشگران پزشکی مانند پزشکان، هنگام انتخاب یک مقصد برای مراقبت های درمانی، عوامل متعددی را در نظر می گیرند. بیمارانی که با تسهیلگران گردشگری پزشکی کار می‌کنند، به توصیه کارکنان شرکت های تسهیل گر متکی هستند که به نوبه خود ارائه دهندگان دارای مدارک اعتباربخشی هستند را ترجیح می دهند. گردشگران پزشکی آینده نگر هنگام تصمیم گیری برای خود از چهار منبع خبری مهم بهره می گیرند: تسهیل کننده؛ تبلیغات دهان به دهان؛ تبلیغات در رسانه های اجتماعی؛ و اخبار و دیگر منابع مشابه اطلاعات.

تحقیقات نشان می‌دهد که اعتباربخشی در سه مورد از چهار حوزه بسیار اهمیت دارد: تسهیل کننده ها، تبلیغاتی که معمولا در برگیرنده مزایای قابل توجه سازمانی می باشد و اخبار / اطلاعات مربوط به ارائه دهنده است. یک مرکز درمانی معتبر در سطح جهانی، عامل مثبتی برای گردشگران پزشکی محسوب می شود.

گردشگران پزشکی آینده نگر به موضوعات کیفی سازمان ارائه دهنده خدمت توجه می‌کنند. همانطور که تحقیقات نشان می‌دهد، اعتباربخشی می تواند کیفیت مراقبت را بهبود بخشد.

 اعتباربخشی + رهبری + ارتقای کیفیت = بیمار بیشتر

"توقف در یک مکان سریع ترین راه برای بازگشت به عقب در یک دنیای به سرعت در حال تغییر است." سفر پزشکی بین المللی به سرعت در حال تغییر و تحول است استانداردهای اعتباربخشی بین المللی و ملی نیز پیوسته در حال رشد می باشند.

اعتباربخشی به عنوان راهی برای بهبود جنبه های بالینی و غیر بالینی مراقبت از بیمار بکار می روند. به عنوان مثال، در سال 2008، یکی از محبوب ترین برنامه‌های اعتباربخشی، 242 سازمان را در 35 کشور مورد ارزیابی قرار داده است در فوریه 2018، بیش از 1038 ارائه دهنده خدمات بهداشتی در سراسر جهان توسط این سازمان تایید شده اند. تعداد سازمان های اعتباربخشی در سراسر جهان رو به افزایش است. این رشد بازار نشان می‌دهد که تیم های رهبری در سازمان های ارائه دهنده به ارزش اعتباربخشی پی برده اند.

ارائه دهندگان مراقبت های درمانی در مقیاس اعتباربخشی ارزش پیدا می‌کنند و رهبری در این سازمان ها از اعتباربخشی برای بهبود کیفیت، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها بهره می برد که با کمک آنها در نهایت تجربه بیمار را بهبود بخشد. اعتباربخشی تأثیر مثبتی بر کیفیت مراقبت دارد و ارائه دهندگان با استفاده از استانداردهای بالای مراقبت که بخشی از طریق روند اعتباربخشی به دست می آید، بیماران بیشتری را جذب می‌کنند

 اعتباربخشی می تواند تعداد بیماران را افزایش دهد

در پاسخ به این سوال، «آیا اعتباربخشی در جذب بیماران بیشتر موثر است؟ باید گفت جواب آن مثبت است، اگر روند اعتباربخشی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بهبود کیفیت مستمر در نظر گرفته شود در صورتی که موضوع کیفیت خدمات به صورت یک پیام به بیماران بالقوه، تسهیلگران گردشگری پزشکی، همکاران و منابع ارجاعی، از طریق وب سایت ها، رسانه های اجتماعی و سایر اشکال ارتباطات، منتشر گردد.

اعتباربخشی این موضوع را تضمین نمی کند که بیماران بیشتری به صورت جادویی ظاهر شوند. اعتباربخشی به علاوه رهبری عالی که منجر به بهبود مداوم کیفیت مراقبت می شود، تعداد بیشتری از بیماران را  به سازمان جذب می کند.

, Published on April 17, 2018

Medical Tourism Training: Delivers training, assessments & accreditation + 

 

مراجع:


  • سایت تموس
  • سایت مدیکال توریسم ترینینگ

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران