شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

اعتباربخشی در گردشگری پزشکی، تفاوت ساز کلیدی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی

تجربه بیمار از عوامل مهم در گردشگری پزشکی است و تجربه ای بینظیر از نگاه بیمار می تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت سلامتی بیمار و همچنین شرایط مالی و حسن شهرت ارائه دهنده خدمات درمانی داشته باشد. برای ارائه دهندگان خدمات درمانی که مسافران پزشکی را معالجه می‌کنند، تجربه بیمار به دلیل پیچیدگی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در داخل و خارج از محیط بالینی با دقت مدیریت شود. مسافران پزشکی با چالشهای منحصر به فردی از جمله زبان، موانع فرهنگی و مشکلات مربوط به مسافرت و قرار گرفتن در یک محیط ناآشنا، روبرو هستند که تجربه بیمار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اعتباربخشی در گردشگری پزشکی، تفاوت ساز کلیدی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی

تجربه بیمار از عوامل مهم در گردشگری پزشکی است و تجربه ای بینظیر از نگاه بیمار می تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت سلامتی بیمار و همچنین شرایط مالی و حسن شهرت ارائه دهنده خدمات درمانی داشته باشد. برای ارائه دهندگان خدمات درمانی که مسافران پزشکی را معالجه می‌کنند، تجربه بیمار به دلیل پیچیدگی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در داخل و خارج از محیط بالینی با دقت مدیریت شود. مسافران پزشکی با چالشهای منحصر به فردی از جمله زبان، موانع فرهنگی و مشکلات مربوط به مسافرت و قرار گرفتن در یک محیط ناآشنا، روبرو هستند که تجربه بیمار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تجربه بیمار از دیدگاه TEMOSبسیار قابل توجه است به گونه ای که به عنوان یکی از زیر فصل های استانداردهای مدیریت کیفیت در گردشگری پزشکی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تموس به دنبال کسب اطمینان از مشارکت بیمار در تمام مراحل درمان و همچنین توجه سازمان به مدیریت حساسیت های فرهنگی و ارتباطات در هر نقطه از تماس با بیماردر طول فرآیند مراقبت پزشکی فعال است. تموس با در پیش گرفتن نگرش بیمار محوری، تجربه بیمار و پایداری در کسب و کار می کوشد ارزشهای کوتاه مدت و بلند مدت را برای مشتریان خود، ارائه دهد.

علاوه بر این، تموس عملکردهای تجاری و فرآیندهای مربوط به سفر پزشکی را بررسی می کند. از آنجا که تموس روی تمام فرآیندهای بالینی و غیر بالینی سفر متمرکز است، آن دسته از کارکردهای تجاری در سازمان که تحت تأثیر برنامه سفر پزشکی هستند، مانند بازاریابی، مالی و فناوری نیز ارزیابی شده و راهکارهای بهبود برای آنها ارائه می شوند.

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران