شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

برای ورود به بازارهای جهانی در گردشگری سلامت باید به دنبال برند بین المللی در اعتباربخشی درمان ایران بود.

اعتباربخشی یک نظام ارزیابی و ارزشیابی سیستماتیک است که همه اجزای بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در یک مطالعه و برش مقطعی، تمام جزئیات سازمان را تحلیل و ارزیابی می‌کند. قاعدتا نظام‌های ارزشیابی به منظور ارتقا کیفی سازمان‌ها طراحی می‌شوند. اعتباربخشی از زاویه دیگر نه تنها آزمون نیست بلکه ابزاری برای تعالی و رشد یک سازمان و نقشه راهی برای اداره یک سازمان است ولی این ملاک‌ها قاعدتا در پایان یک دوره توسط یک سازمان مستقل ارزیابی می‌شود و بازخورد گزارش هایی که از این نتایج بیرون می‌آید، نقشه باقی‌مانده راه هر بیمارستان را تعیین می‌کند.

برای ورود به بازارهای جهانی باید به دنبال برند بین المللی در اعتباربخشی درمان ایران بود.

اعتباربخشی یک نظام ارزیابی و ارزشیابی سیستماتیک است که همه اجزای بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در یک مطالعه و برش مقطعی، تمام جزئیات سازمان را تحلیل و ارزیابی می‌کند. قاعدتا نظام‌های ارزشیابی به منظور ارتقا کیفی سازمان‌ها طراحی می‌شوند. اعتباربخشی از زاویه دیگر نه تنها آزمون نیست بلکه ابزاری برای تعالی و رشد یک سازمان و نقشه راهی برای اداره یک سازمان است ولی این ملاک‌ها قاعدتا در پایان یک دوره توسط یک سازمان مستقل ارزیابی می‌شود و بازخورد گزارش هایی که از این نتایج بیرون می‌آید، نقشه باقی‌مانده راه هر بیمارستان را تعیین می‌کند.

اعتباربخشی معادل معنایی اعتمادبخشی است، زمانی که پای جان و سلامتی در میان است. اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز درمانی با استانداردهای تعیین‌شده است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوریت بیمار و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تکیه دارد.

 حال برای ورود به بازار جهانی وجود استاندارد های ملی به تنهایی پاسخگو نخواهند بود، چرا که می بایست اعتماد مشتریان بین الملل را با یک ابزار بین المللی به دست آورد و آن وسیله راهی نیست به جز کسب  اعتباربخشی بین المللی، زیرا با کسب مدارک اعتباربخشی، بیمار بین المللی قبل از انتخاب مقصد و ورود به مرکز درمانی مانند یک هتل بداند که درجه اعتبار آن بیمارستان چیست زیرا در آن اقامت می‌کند.اگر ما در یک هتل اقامت می‌کنیم، در یک بیمارستان همه هستی‌مان را در اختیار این مرکز قرار می‌دهیم، بنابراین حق بیمار است که بداند بیمارستانی‌ که به آن مراجعه می‌کند، از چه درجه اعتباری برخوردار است. در واقع بیماران خارجی به دنبال نشانه‌های اعتماد در مراکز درمانی ما هستند و اعتباربخشی ابزار مناسبی برای اعتمادسازی در این حوزه است.

هدف اصلی اعتباربخشی بهبود کیفیت، ارتقا ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار است. به این ترتیب نه تنها بیمار و کارکنان بیمارستان سود می‌برند، بلکه مسایل بسیاری دیگری نیز از جمله شاخص‌های مالی و همچنین شهرت و اعتبار  مرکز درمانی نیز بهبود خواهند یافت.

در بررسی عوامل تاثیرگذار بر گردشگری سلامت عوامل متعددی دخیل هستند که به مهم ترین آنها می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

- کیفیت ارائه خدمات درمان

- توانمندی پزشکان

- حسن شهرت پزشکان

- وجود پیوستگی در زنجیره درمان

- احترام به عقاید گردشگران

- قیمت ارائه خدمات

 

کیفیت ارائه خدمات به عنوان مهم ترین عامل جذب گردشگر سلامت هم جنبه بالینی و هم غیر بالینی را در بر می گیرد و در هر دوی این موارد داشتن مدرک اعتباربخشی گواه برخورداری از سطح خدمات کیفی مطلوب می باشد.

حال سوال این است که کدام مدرک اعتباربخشی در جذب بیماران بین المل موثر تر خواهد بود. به طور کلی سازمانی که در مراجع معتبر بین المللی مورد تایید باشد و به مدیریت بیماران بین الملل به صورت ویژه توجه کرده باشد؛ که تمامی این ویژگی ها در برنامه‌های اعتباربخشی تموس وجود دارد.

 

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران