شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شرکت در جلسه مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران

خدمات آموزشی، مشاوره ای و اعتباربخشی شرکت تموس در جلسه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شد.

شرکت سریر سلامت مهام در جمع روسا، معاونین و مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به ضرورت و نقش اعتباربخشی در توسعه خدمات گردشگری سلامت اشاره نمود.   

در جلسه ای که با حضور ریاست و معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین مدیران بیمارستان‌های زیر مجموعه این دانشگاه در سالن همایش های رازی برگزار گردید، خدمات شرکت تموس آلمان در زمینه اعتباربخشی مراکز درمانی فعال در صنعت گردشگری سلامت، آموزش دوره های اختصاصی جهت افزایش توانمندی فعالان این صنعت و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای این شرکت به حاضرین در جلسه معرفی گردید. 

 

مراجع:


  • سایت سریر سلامت مهام

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران