شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شرکت در کنفرانس گردشگری سلامت در دانشگاه علمی کاربردی خاتم الانبیا 

در کنفرانس گردشگری سلامت که با همت دانشگاه علمی کاربردی و بیمارستان خاتم الانبیا و با هدف بررسی راهکارها و چالش های این صنعت تشکیل شد، شرکت سریر سلامت مهام به عنوان نماینده شرکت تموس آلمان در اعتباربخشی گردشگری سلامت به اهمیت و مزایای اعتباربخشی در صنعت گردشگری سلامت به خدمات و مزایای شرکت تموس در این رابطه اشاره نمود.

در کنفرانسی با موضوع گردشگری سلامت، راهکارها و چالش های پیش روی فعالان این صنعت به ضروت و نقش اعتباربخشی در توسعه خدمات گردشگری سلامت کشور اشاره شد.   

با همت دانشگاه علمی کاربردی و بیمارستان خاتم الانبیا جلسه ای با حضور فعالان صنعت گردشگری سلامت با موضوع گردشگری سلامت و راهکارهای توسعه این صنعت برگزار گردید. شرکت سریر سلامت مهام به عنوان نماینده شرکت تموس آلمان در اعتباربخشی گردشگری سلامت در این برنامه شرکت کرده و ضمن اشاره به اهمیت و مزایای اعتباربخشی در صنعت گردشگری سلامت به خدمات و مزایای شرکت تموس در این رابطه اشاره نمود.  

 

مراجع:


  • سایت سریر سلامت مهام

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران