شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شرکت در دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه - اردبیل

این شرکت در دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه مشارکت نمود. در این همایش که در دو بخش اجلاس و نمایشگاه برگزار گردید. شرکت سریر سلامت مهام نیز در غرفه خود به معرفی فعالیت های شرکت تموس در زمینه اعتباربخشی در گردشگری سلامت پرداخت.

دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه در اردبیل برگزار شد. 

دومین همایش گردشگری سلامت اکو در دو بخش اجلاس و نمایشگاه و به‌صورت موازی برگزار گردید. در قسمت نمایشگاه شرکت‌های گردشگری سلامت، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارای واحد IPD، آژانس‌های فعال در گردشگری سلامت و استارتاپ‌ها حضور داشته و به معرفی خود پرداختند. شرکت سریر سلامت مهام نیز در غرفه خود  به فعالیت های شرکت تموس در زمینه اعتباربخشی در گردشگری سلامت پرداخت.

بخش اجلاس این رویداد دارای چهار پنل اعتباربخشی در گردشگری سلامت، توسعه خوشه‌های گردشگری سلامت، برندیگ و بازاریابی، استارتاپ‌ها و تسهیل‌گران گردشگری سلامت و موضوعات فرهنگی و توسعه‌ای میان کشورهای اکو بود. در ارتباط با افزایش آگاهی شرکت کنندگان با اهمیت اعتباربخشی در صنعت گردشگری سلامت، با هماهنگی دفتر مرکزی تموس آلمان، یکی از ارزیابان محترم این شرکت، خانم دکتر آندرا سیدو، در پنل اعتباربخشی سخنرانی داشته و ضمن اشاره به اهمیت مدیریت کیفیت و رعایت استانداردها در جذب بیماران بین الملل، به پیش نیازها، چالش ها و فرصت های پیش روی مراکز درمانی ایران در استقرار استانداردهای بین المللی به منظور ورود به بازار جهانی پرداختند.

 

مراجع:


  • سایت شرکت سریر سلامت مهام

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران