شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

خدمات ما

شرکت سریر سلامت مهام دارای دو دپارتمان فعال «آموزش و مشاوره» و « دپارتمان گردشگری سلامت» می باشد.

خدمات شرکت سریر سلامت مهام در دو دپارتمان اصلی به شرح زیر ارائه می شود: 

دپارتمان آموزش و مشاوره:

معرفی خدمات اعتباربخشی، آموزشی و مشاوره ای تموس آلمان

برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی در صنعت بهداشت و درمان و گردشگری سلامت

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای گردشگری سلامت

 

دپارتمان گردشگری سلامت :

اجرا و توسعه فعالیت های بازاریابی به منظور جذب بیمار بین الملل

 ارتباط با بهترین شرکت های تسهیلگر بین المللی

معرفی توانمندی ها و خدمات درمانی ایران در مجامع بین المللی 

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران