شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

برگزاری همایش با موضوع استانداردها در گردشگری پزشکی

نخستین کنفرانس با موضوع استانداردها در گردشگری پزشکی در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

در تاریخ 13 مرداد نخستین کنفرانس با موضوع استاندارد در گردشگری سلامت در کتابخانه ملی برگزار گردید. در این کنفرانس جمعی از مدیران و کارشناسان واحد بیماران بین الملل بیمارستان‌ها حضور داشتند و مطالب آموزشی توسط دکتر کلودیا میکا مدیر عامل شرکت تموس ارائه گردید. 

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران