شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

تائید استانداردهای تموس توسط سازمان ایسکوا (ISQua)

استانداردهای شرکت تموس به تائید انجمن بین المللی کیفیت در مراقبت های بهداشتی (ISQua که اکنون با عنوان IEEA شناخته می شود) رسیده است. با دریافت تائیدیه ISQua  بر فهرست مزایای رقابتی تموس افزوده شده است. تموس اولین سازمان بین المللی اعتباربخشی است که استانداردهای خاصی را برای مدیریت بیماران بین المللی که اغلب به عنوان گردشگران پزشکی از آن یاد می شود، تدوین کرده است.

در ماه آوریل 2019، استانداردهای تموس توسط سازمان ایسکوا (ISQua) تائید شد. 

انجمن بین المللی کیفیت در مراقبت های بهداشتی (ISQua که اکنون با عنوان IEEA شناخته می شود) استانداردهای «کیفیت در مراقبت از بیماران بین المللی برای مراکز درمانی » و «تعالی در گردشگری پزشکی» تموس را مورد تأیید قرار داده است.

طبق گزارش IEEA استانداردهای تموس مجموعه بی نظیری از معیارهای بالینی و غیر بالینی مبتنی بر بیمار را با محوریت بیمارستان‌ها و کلینیک‌هایی که به بیماران بین المللی خدمت می‌کنند معرفی می کند. به این ترتیب استانداردهای Temos به گروه برتری از سازمان های معتبر بین المللی برای ارائه بالاترین استانداردها در حوزه درمان می پیوندد.

اعتبار استاندارد های Temos به بیمارستان‌ها، درمانگاه ها، بیماران، شرکت های بیمه و خود بیمه شده، وزارتخانه های بهداشت و دیگران نشان می‌دهد که دارندگان مدرک اعتباربخشی Temos به دنبال ارتقاء مستمر کیفیت هستند و بهترین شیوه های بین المللی را رعایت می‌کنند. در حال حاضر، مشتریان Temos تقریباً به 610 هزار بیمار سرپایی و 44 هزار بیمار بستری در ماه در بیش از 20 کشور جهان خدمت می‌کنند.

دکتر کلودیا میکا، بنیانگذار و مدیرعامل Temos می گوید: کسب تائیدیه ISQua تعهد مداوم ما به مشتریان و بیمارانی که به آنها خدمت می کنیم را نشان می‌دهد. این تائیدیه یک نقطه عطف مهم برای شرکت و تمام مراکز همکار آن به شمار می آید. Temos بالاترین استانداردهای ممکن را به مشتریان خود ارائه می‌دهد تا از ارائه خدمات با کیفیت عالی به بیماران اطمینان حاصل کند. این دستاورد نمایشی از فداکاری ما به مشتریان فعلی و آینده ما است.

با دریافت تائیدیه ISQua بر فهرست مزایای رقابتی تموس افزوده شده است. تموس اولین سازمان بین المللی اعتباربخشی است که استانداردهای خاصی را برای مدیریت بیماران بین المللی که اغلب به عنوان گردشگران پزشکی از آن یاد می شود، تدوین کرده است. 

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران