شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

فرآیند درخواست و اخذ گواهینامه تموس

تکمیل پرسشنامه خود ارزیابی، بررسی اولیه پرسشنامه توسط دفتر مرکزی، ارسال فایل استاندارد به مرکز درخواست کننده تا زمان پیاده سازی، ارزیابی میدانی، ارائه لوح و پشتیبانی در طول سه سال از اعم فعالیت تیم تموس می باشد.

مراکز درخواست کننده به منظور دریافت گواهینامه تموس مراحل زیر را باید طی نمایند: 

پس از تکمیل فرم درخواست به صورت آنلاین و توافق اولیه، پرسشنامه خود ارزیابی برای سازمان فعال می شود که می بایست تکمیل گردد. سپس استاندارد مورد نظر در اختیار سازمان قرار می گیرد و تیم تموس،سازمان متقاضی را از مراحل اولیه و آمادگی مرکز تا زمان ویزیت در محل توسط ارزیابان پشتیبانی می کند. در نهایت، ارزیابان تموس بر اساس قضاوت حرفه ای و معیارهای استاندارد و کاملا تعریف شده از بیمارستان بازدید کرده و ارزیابی را انجام می دهند. 

موارد بالقوه برای ارتقاء با همراهی و مشارکت کارکنان، مدیران و همراهی ارزیابان تموس در محل سازمان به بحث گذاشته می شود و در نهایت، گزارش کاملی حاوی تمامی توصیه ها و نقاط قابل بهبود به صورت خلاصه در اختیار  سازمان قرار می گیرد. 

تیم تموس در ارزیابی خود، قوانین ملی، مقررات، فرهنگ کشور متقاضی و نگرش های متفاوت به کیفیت را در نظر می گیرند. 

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران