شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

پایداری در گردشگری سلامت

ویروس کرونا انتظارات مشتریان و بیماران را در صنعت گردشگری سلامت تغییر داده است و همین مسئله بر اهمیت موضوع پایداری در این صنعت می افزاید. شرکت تموس نخستین شرکت اعتباربخشی بین المللی است که استانداردهای پایداری را در ابعاد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی معرفی کرده است. 

پایداری در گردشگری سلامت 

یک مرکز جذب گردشگر سلامت زمانی می تواند مفهوم پایداری را به خوبی جامه عمل بپوشاند که به مزایای اجتماعی،  زیست محیطی و همچنین اقتصادی توجه می کند، در عین حال که به رقابتی تر شدن در بازار می اندیشد. چهار هدف اصلی در خلق یک ارزش پایدار و ایجاد یک مرکز پزشکی پایدار عبارتند از:  

1- ایجاد زیرساخت قوی و توجه به ملاحظات محیطی،

2- بهبود روابط جامعه

3- گسترش خدمات ارائه شده و

4- به دست آوردن بیماران از بازارهای جدید.

 

اصول گردشگری پایدار عبارتند از: 

1- استفاده از منابع پایدار: استفاده پایدار از منابع - طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار حیاتی است و باعث می شود تجارت در بلند مدت پیشرفت کند.

2- کاهش مصرف بیش از حد و تولید ضایعات: کاهش مصرف بیش از حد و تولید زباله از هزینه های گزاف و خسارت های زیست محیطی که در بلند مدت ایجاد خواهد کرد جلوگیری کرده و به کیفیت گردشگری کمک می کند.

3- حفظ تنوع: حفظ و ارتقاء تنوع طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی برای پایداری بلند مدت ضروری است و پایه ای محکم برای صنعت ایجاد می کند.

4- حمایت از اقتصادهای محلی: جهانگردی که از طیف گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی محلی پشتیبانی می کند و هزینه ها و ارزش های زیست محیطی را در نظر می گیرد هم از آن اقتصادها محافظت کرده و هم از آسیب های زیست محیطی جلوگیری می کند.

5- مشارکت جوامع محلی: مشارکت کامل جوامع محلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع آنها و محیط زیست به طور کلی بلکه کیفیت تجربه گردشگری را نیز بهبود می بخشد.

6- مشاوره با ذینفعان و مردم: مشاغل بینابینی در صنعت گردشگری و جوامع محلی، سازمانها و مؤسسات ضروری است اگر بخواهند در کنار یکدیگر کار کنند و تضادهای احتمالی منافع را برطرف سازند.

7- کارکنان آموزش: آموزش کارکنان که با ادغام گردشگری پایدار در کارها همراه با جذب پرسنل محلی در همه سطوح، کیفیت محصول گردشگری را ارتقا می بخشد.

8- بازاریابی با مسئولیت پذیری بازاریابی: بازاریابی که اطلاعات کامل و مسئولانه را به گردشگری ارائه می‌دهد، احترام به محیط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مقصد و در نهایت رضایت مشتری را افزایش می‌دهد.

برای ایجاد یک مرکز پایدار پزشکی باید چهار عامل مهم را در نظر داشت:

عامل نخست نمایانگر پایه های اساسی یک مرکز گردشگری پزشکی است که شامل مقررات پزشکی و استانداردهای کیفیت مراقبت است. عامل دوم نمایانگر روابط بین سازمانی است، و به شبکه ای اطلاق می شود که ذینفعان را به منظور دستیابی به اهداف مشترک ، برای همکاری با مرکز پزشکی همکاری بر می انگیزاند. عامل سوم نمایانگر یک مرکز پزشکی است که باید شبکه خود را گسترش دهد تا مؤسسات آموزشی و سازمان های بین المللی را برای واجد شرایط بودن پزشکان و کارکنان خود در بر بگیرد. آخرین عامل نشان دهنده گسترش اوج یک مرکز گردشگری پزشکی است که شامل خدمات گسترده ای می شود و فراتر و بالاتر از انتظارات بیماران حرکت می کند، این یعنی ارائه خدمات بعد از عمل برای بیماران خارجی تا اطمینان حاصل شود که خدمات پزشکی مطابق با رضایت بیماران ارائه شده است.

ویروس کرونا انتظارات مشتریان و بیماران را در صنعت گردشگری سلامت تغییر داده است و همین مسئله بر اهمیت موضوع پایداری در این صنعت می افزاید.

شرکت تموس نخستین شرکت اعتباربخشی بین المللی است که استانداردهای پایداری را در ابعاد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی معرفی کرده است. 

برنامه‌های اعتباربخشی تموس عبارتند از: 

مدیریت کیفیت گردشگری سلامت در مراکز درمانی 

تعالی در گردشگری سلامت مراکز درمانی  

مدیریت کیفیت گردشگری سلامت در مراکز دندانپزشکی 

تعالی در گردشگری سلامت مراکز دندانپزشکی 

مدیریت کیفیت گردشگری سلامت در مراکز ناباروری

مدیریت کیفیت گردشگری سلامت در مراکز توانبخشی 

مدیریت کیفیت در شرکت های تسهیلگر گردشگری سلامت 

مدیریت کیفیت در مراکز چشم پزشکی 

مدیریت کیفیت گردشگری سلامت در مراکز دارویی

ایمنی و پایداری در طغیان ویروس کوید 19 

 

مراجع:


  • temos

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران