شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

انواع مدارک اعتباربخشی TEMOS در صنعت گردشگری پزشکی

گستردگی و تمایز استانداردهای TEMOS در صنعت گردشگری پزشکی یکی از ویژگی های اصلی این شرکت می باشد. برنامه‌های اعتباربخشی تموس تمام مراکز درمانی اعم از مطب ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز چشم پزشکی، مراکز دندانپزشکی، مراکز ناباروری، مراکز توانبخشی و شرکت های تسهیلگر را در بر می گیرد.

انواع برنامه‌های اعتباربخشی تموس عبارتند از: 

 • مدیریت کیفیت در مراقبت از بیماران بین المللی برای بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها (accreditation)
 • تعالی در گردشگری پزشکی (Accreditation)
 • مدیریت کیفیت در مراکز دندانپزشکی (Accreditation)
 • تعالی در گردشگری مراکز دندانپزشکی (Accreditation)
 • مدیریت کیفیت در مراکز بازتوانی (Accreditation)
 • مدیریت کیفیت در کلینیک‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت باروری (Accreditation)
 • مدیریت کیفیت در مراکز چشم پزشکی (Accreditation)
 • مدیریت کیفیت در آژانس های گردشگری پزشکی (certification)
 • مدیریت کیفیت در مراکز دارویی (Accreditation)

 

مراجع:


 • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران