شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation and implementation of hospital management systems"

WEB-SEMINAR ON JULY 31, 2020, 12:30 PM - BRUSSEL TIME

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation and implementation of hospital management systems"
Join our CEO Dr. Claudia Mika on 31 July 2020, 12:30 PM Brussel time for this web-seminar organized by the European Health Management Association #EHMA and learn how accreditation standards have helped organizations for their #COVID19preparedness.
More information and free registration here

 

مراجع:


  • temos

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران