شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

تمدید عضویت تموس در ISQUA

تمدید عضویت تموس در ISQUA

عضویت تموس در انجمن جهانی کیفیت در نظام سلامت تمدید شد

توصیه های  ISQua  در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

توصیه های ISQua در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

توصیه های جامعه بین المللی کیفیت در مراقبت و درمان راهکارها و توصیه هایی را به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا منتشر کرده است.

نکات برتر تموس

نکات برتر تموس

این شرکت نخستین سازمان اعتباربخشی بین المللی در آلمان و دارنده نشان تائید ایسکوا است.