شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شهرک گردشگری سلاتم اصفهان

صفحه نخست مقالات کلمات کلیدی

شرکت در نشست تخصصی گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرکت در نشست تخصصی گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در تاریخ 20 خرداد، با حضور جمعی از مدیران عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان میراث فرهنگی این استان، نشست تخصصی در ارتباط با توسعه فعالیت های گردشگری سلامت در استان اصفهان برگزار شد و سرکار خانم دکتر آندرا سیدو در این نشست به اهمیت اعتباربخشی در جذب بیماران بین الملل پرداختند. همچنین به منظور معرفی ظرفیت بالای استان اصفهان در جذب گردشگر سلامت و توجه به اصول مدیریت کیفیت در مراکز درمانی از سه مجموعه بیمارستان آموزشی الزهرا، بیمارستان خصوصی میلاد و شهرک سلامت اصفهان بازدید بعمل آمد.