شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

شرکت در دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه - اردبیل

شرکت در دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه - اردبیل

این شرکت در دومین نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اکو در تاریخ 30- 28 خرداد ماه مشارکت نمود. در این همایش که در دو بخش اجلاس و نمایشگاه برگزار گردید. شرکت سریر سلامت مهام نیز در غرفه خود به معرفی فعالیت های شرکت تموس در زمینه اعتباربخشی در گردشگری سلامت پرداخت.